Sociaal Domein

Piepende en knarsende jeugdzorg

Het extra miljard euro dat het Rijk de jeugdzorg onlangs toezegde, biedt tijdelijk enige soelaas. Maar de enige duurzame oplossing is een betere triage, zodat jongeren en gezinnen die het hardst hulp nodig hebben deze ook krijgen.

‘Uitgaven aan jeugdzorg weer gestegen, ‘Grote tekorten jeugdzorg’, ‘Wachtlijsten jeugdhulp lopen verder op.’ We kunnen de krantenkoppen inmiddels dromen. De uitgaven aan jeugdzorg stegen van € 3,6 miljard in 2015 naar € 5,5 miljard in 2019. Recent maakte het Rijk bekend dat het voor 2022 ruim € 1,3 miljard extra beschikbaar stelt. Dit verlicht de acute nood waarin gemeenten verkeren, maar geld alleen is geen oplossing.

Lees het artikel verder in Sociale Vraagstukken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *