Merei spreekt

Ik geef regelmatig lezingen en workshops.  Je kunt me vragen voor een inhoudelijk goed onderbouwd verhaal over succesvol en vernieuwend werken in het sociaal domein. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

  • Jeugdzorg: het belang van afbakening en triage
  • De waarde van werk
  • Voorkomen van schooluitval
  • Grip op de Wmo: meer dan alleen geld

Wil je me aan het werk zien of horen? Ik trad onder meer op als expert bij bijeenkomsten over het afbakenen van jeugdhulp, werd geïnterviewd over de kracht van het MBO, sprak 400 gemeenteambtenaren toe over de potentie van sociale wijkteams en was gespreksleider bij een inspiratiesessie over de menselijke maat. Ik ben te boeken via Zijspreekt.