Onderwijs, Sociaal Domein

Investeren in MBO: een gezamenlijk belang

Investeren in onderwijs loont. Hoe groot de baten zijn en waar deze vallen verschilt per opleidingsniveau en per doelgroep. Voor het MBO geldt dat de investeringen leiden tot meer productiewaarde én tot aanzienlijke voorkomen maatschappelijke kosten, vooral in de meest kwetsbare groepen. Kosten die anders zouden worden uitgegeven aan met name (jeugd)zorg, uitkeringen en re-integratie. Het ligt daarom voor de hand dat de betrokken partijen (scholen en gemeenten) hierin gezamenlijk optrekken. Ze richten zich immers op de zelfde jongeren en het MBO is de logische vindplaats om vroegtijdig te kunnen ingrijpen. Voorkomen dat kwetsbare jongeren maatschappelijke uitvaller worden is beter dan reparatie achteraf. In succesvolle projecten voor de meest kwetsbare groepen zien we al dat ze zijn georganiseerd op het snijvlak van onderwijs, zorg en werk. Het voorkomen van uitval op het MBO is immers niet alleen een probleem van het onderwijs, maar een gezamenlijke opgave.

Lees de notitie die ik samen met Veroni Larsen schreef voor Curio “Investeren in het MBO- een maatschappelijk belang” en voor meer achtergrondinformatie “MKBA regionaal VSV-programma West-Brabant“.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *